Kurumsal etkinlikler, çalışanlara katkısı ile dikkat çekiyor. Etkinlikler, şirket çalışanlarına yeni beceriler kazandırıyor.

Şirket çalışanları için düzenlenen aktivitelerde özetle çalışanlar;

- Kendini tanıma, İfade ve idare edebilme becerileri kazanır.
- Etkili iletişim ve gruba kendini kabul ettirebilme becerileri kazanır.
- Etkin iletişim becerileri kazanır.
- Uyumlu olma becerisi kazanır ve takım ile senkronize olur.
- Eğlenerek öğrenerek, gruba aidiyet hissetme, kapasitesini keşfedebilme ve neler yapabileceğini anlayabilme özeliklerini kazanır.

Blog