top of page

İş stresi ile başa çıkma yöntemleri nelerdir?Başa çıkma terimi, stres unsurlarının yarattığı ruhsal gerilimi azaltma, ortadan kaldırma veya bu duruma dayanma gayesiyle ortaya konan davranışsal veya duygusal tepkilerin tümü olarak tanımlanmaktadır. 

İş hayatında stres ile eğlenerek başa çık!


Stresle mücadelede bireylerin kendi kendilerine yapabilecekleri ya da işletmelerin iş görenleri açısından gerçekleştirebilecekleri metotlar bulunmaktadır. İş görenlerin hem çalışırken hem de evlerinde uygulayabilecekleri ve karşılaştıkları her türlü stresin azaltılmasında kullanabilecekleri stratejiler bulunmaktadır.


Bunlardan bazıları meditasyon, masaj, gevşeme, beslenme, bedensel hareketler şeklinde sıralanabilir.


Stresin bireysel ve örgütsel düzeyde yarattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve stresin üstesinden gelebilmek için organizasyonel bazda stres yönetimi stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için stres odaklarını tespit etmek, azaltmak hatta tamamıyla ortadan kaldırmak, çalışanları strese ilişkin bilgilendirmek, yönlendirmek, deneyim kazandırmak, stresin sonuçları ile ilgili bilinçlendirmek onların strese karşı dayanıklılıklarını büyük ölçüde artıracaktır.


İş stresini azaltmada organizasyonel yöntemlere örnek ise çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, esnek çalışma saatleri, iş yükünün azaltılması, vb. gibi sıralanabilir. 


İş stresi ile başa çıkma yöntemleri şunlardır:


-    Beslenme

-    Bedensel hareketler

-    Biyolojik geri bildirim 

-    Meditasyon 

-    Solunum hareketleri

-    Gevşeme

-    Sosyal destek

-    Sosyal ve sportif faaliyetlere katılım 

-    Masaj 

-    Zaman yönetimi

-    Çalışma şartlarının iyileştirilmesi

-    İş güvenliği sağlama

-    Sağlıklı iletişim ve yönetim tarzı 

-    Esnek çalışma saatleri

-    Personel destek programları yapma ve kişisel gelişimi destekleme

-    Etkili performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması 

-    İş yükünün azaltılması 

-    İş tatminini yükseltmek 

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page