top of page

İş stresinden kurumsal etkinlikler ile kurtulun!Çalışma yaşamından kaynaklı iş stresinin çalışanlar üzerinden psikolojik, fizyolojik ve örgütsel açıdan etkileri bulunmaktadır.

Stres çalışanlar, özellikle de yöneticiler üzerinde fizyolojik ve psikolojik olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu etkiler bir süre sonra olumsuz bir role bürünmekte ve sorunlar ortaya çıkabilmektedir.


Bu bağlamda da çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutmak çok önemli bir yere sahiptir.


Stresi öncelikle kendimiz yaratırız, yapmamız gerekenleri bildiğimiz halde tam olarak yapmadığımızda iç huzursuzluk yaşarız sonuncunda da stres çanları çalmaya başlar. Stresin ikinci önemli kaynağı çalışma hayatı, daha sonra sosyal hayatımız, ekonomik faktörler ve genel hayatın akışı olarak stres yaratan etmenleri sıralayabiliriz. Hayatımızın çok büyük bir kısmını iş hayatımız kapsadığı için strese daha çok çalışma hayatında rastlarız.


İş stresi yaşayan insanlar üzerinde;


•    Aileleri ve iş arkadaşları arasında geçimsizlik,

•    Etrafındaki insanlarla iletişimsizlik ve anlaşamama

•    Tükenmişlik, bıkkınlık

•    İşe yabancılaşma ve soğuma

•    İşin kalitesinin düşmesi,

•    İşteki verimliliğin azalması,

•    İşe geç kalma,

•    İşten ayrılma,

•    Moral bozukluğu, sinirlilik,

•    Yaratıcılığın ve üretkenliğin azalması,

•    Konsantrasyonun düşmesi,

•    Öz güven eksikliği ve kendini işe verememe

•    Çalışmaktan ve hatta hayattan zevk alamama,

•    Psikolojik rahatsızlıklar,

•    Fizyolojik rahatsızlıklar kendisini göstermeye başlar.Bu sıralamanın tamamı motivasyonu ters orantılı şekilde etkiler.


Stres yaşayan insanlar motivasyon düşüklüğü ile karşı karşıya kalır. Çalışanların başarısı motivasyonlarına bağlıdır. Motivasyonun yüksek olduğu işyerlerinde çalışanlar huzurlu, mutlu, verimli, öz güvenli ve daha rahat çalışırlar. Daha yaratıcı, daha katılımcı, daha konsantre olarak işteki sorumluluklarını yerine getirirler.


Motivasyonun olmadığı işletmelerde ise yaptığı işin değer görmemesi, çalışanların beklentilerinin bilinmemesi sebebiyle işe aidiyet oluşmaması, çalışan devrinin sık olması ve işten ayrılmalara kadar giden sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu da işletmenin devamlılığı ve karlılığına kadar olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page