Kurumsal üst düzey yönetici koçluğu, günümüz sektöründe önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir.

Koçluk üzerine yapılan geri dönüş analizleri, (ROI) yapılan yatırımın 5 ila 7 kat oranında geri dönüş sağladığını gösteriyor. Bu değerin bu kadar yüksek olma sebeplerinden biri koçluğun kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi, neredeyse haftalık destek oluşturması ve öğrenimlerin gerçek hayat deneyimlerine entegre edilebilmesi. Kıyas yapmak gerekirse, eğitim programlarında eğer eğitim sonrasındaki dönem desteklenmezse üç ay gibi bir süre sonra öğrenimlerin unutulduğu gözleniyor.

Koçluğun iş sonuçlarına etkisi ile ilgili örnekler ise şöyle belirtilmiş:

· Koçluk alan müşterilerin %28'i satış, verimlilik ya da karlılık alanında 500,000 ila 1 milyon dolar aralığında iş performanslarının artmasını sağlayacak kadar yeni öğrenimler gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar.

· Hizmet sektöründeki büyük bir şirketin katıldığı, koçluğun ticari geri dönüş hesaplaması araştırmasında şirketin 200 üst düzey yöneticisine koçluk hizmeti aldırarak ekstra 30-60 milyon $ arası bir kazanç sağlandığı da ifade ediliyor.

· Başka bir koçluk firması ise çalıştıkları müşterilerinin iki üst düzey yöneticisi ile çalışmayı devam etmelerini sağlamaları sayesinde 100,000$, müşteri yönetim etkinliğini ve satış miktarını arttırarak 250,000$, müşteri bağlılığı ve memnuniyetini artırarak 100,000$ kazanç sağladıklarını belirtmişler.


Kurumsal Faydalar: 4000’den fazla şirketin katıldığı başka bir kurumsal koçluk araştırmasında, koçluğun yararları sırasıyla şöyle ortaya çıkmıştır.

1. Bireysel iş performansının artması
2. Kar dahil iş sonuçlarının iyileşmesi
3. Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün artışı
4. Kişilerin bir sonraki seviye için hazırlanması, kendilerine güven ve kişisel becerilerinin arttırılması, hedeflere ulaşma, ilişki yönetimi ve iş bağlılığı konusunda ilerleme kaydedilmesi.

Bireysel Faydalar: Fortune Dergisinin yıllık değerlendirmelerinde ilk 1000’de yer alan şirketlerde, 100’den fazla üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşen bir araştırmada, 6 ay ile 1 yıl boyunca koçluk hizmeti alan yöneticilerin aldığı faydalar ise şöyle belirtilmiş:

· Kendilerine bağlı çalışan kişiler ile ilişkilerde iyileşme (katılanların %77’si)
· Kendi yöneticileri ile çalışma ilişkilerinde iyileşme (%71)
· Takım çalışması (%67)
· Eşit derecedeki diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme (%63)
· İş memnuniyeti (% 61)
· Müşteri ilişkileri (% 37)

Organizasyonel Faydalar: 100 yöneticinin katıldığı aynı araştırmada, şirketlerin aldığı faydalar ise şöyle ifade ediliyor:
• Verimlilik (üst düzey yöneticilerin %53’üne göre)
• Organizasyonel güç (%48)
• Koçluk almış kişilerin şirket içinde tutulabilmesi (%32)
• Maliyetlerin düşürülmesi (%23)
• Karlılık (%22)

Blog