top of page

Motivasyonun işletmeler açısından önemi!İşletmeler açısından motivasyon, işletmenin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamı yaratarak, harekete geçmesi için isteklendirilmesidir.

Motivasyonun işletmeler açısından önemi


Motivasyon, çalışanların işletmenin genel amaçlarına uyum seviyesini yükseltirken, ‘’biz’’ ruhunun ve iş tatmininin oluşmasını da beraberinde getirecektir.


Motivasyonun düşük olduğu işletmelerde ‘’biz’’ yerine ‘’ben’’ değerleri daha öne çıkacak bu durumda işbirliğini azaltarak gergin bir çalışma ortamı yaratacaktır.

Bir işletmede şartlar kötüye gitmeye başlamışsa o işletmede motivasyonun düştüğü söylenebilir. İşletmelerde personeli yetiştirmek ve devamlılığını sağlamak için personeli başarılı olmaya motive etmek gerekir. Motive olmayan personelin performans sergilemesi beklenmemelidir.


Günümüz koşullarında hiç kimse üzerinde baskı varken ya da zorla çalışmak istememekte bu duruma fazla ücret alsa dahi katlanmamaktadır. İşletme içinde işgörenler bir amaç için bir araya getirilmişlerdir ve bu amaç için hizmetlerinin karşılığı olarak bazı vaatler verilebilir. Böylece işgören belirli bir yöne devamlı olarak özendirilmiş olur. Yöneticinin en önemli görevi etkin bir örgüt yaratmaktır. Etkin bir motivasyon sadece emrin kabul edilmesini değil aynı zamanda emrin yerine getirilmesi için kararlı olunmasını sağlar.


İşgörenlerin belirli bir kabul alanı vardır ve bu kabul alanı içindeki emirler uygulanır dışındakiler ise pek uygulanmaz. İşgöreni motive ederseniz bu kabul alanını genişletebilirsiniz. Böylece işletme daha etkin ve daha verimli üretim yaparak işletme performansını arttırır. İşletme performans hedeflerinin işgörenler tarafından net olarak anlaşılması sağlanmalıdır.


Bunun için işgören ile işveren arasında iletişim artacak iletişim arttıkça motivasyon düzeyi de yükselecektir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page