top of page

'Uygulama Etkinliği' ve 'Kurumsal Benimseme'nin önemiDünya hızlı bir değişim süreci içerisinde. Şirketler ve kurumlar her gün yeni kavramlarla karşılaşıyor, bunlardan bazıları moda haline gelerek yayılıyor, bazıları ise zorunlu standartlar haline geliyor. Bu kavramlarla tanışan, gönüllü ve/veya zorunlu olarak uygulamak durumunda kalan şirketler bazen göstermelik olarak, bazen de iyi niyet ile bu kavramları kurumları içinde uygulama çabalarına girişiyorlar. Ancak, yeni bir kavramın tam anlamıyla beimsenmesi ve etkin şekilde kurumun tümüne yansıyacak şekilde uygulanmasında başarılı olanların sayısı oldukça sınırlı.


Peki yeni bir kavramın kurumsal olarak benimsenmesi ve kurumun tümüne yansıyacak şekilde uygulanmasında başarılı olan şirketler nasıl bir yaklaşımla bu başarıyı yakalıyorlar?


Arge.com'un derlemesine göre; öncelikle, konunun kurumun üst yönetimince sahiplenilmesi, yönetim kurulunda öncelikli gündem maddesi halinde ele alınması ve kurumsal stratejilerle bağlarının kurulması gerekiyor.


Daha sonra başarı kriterlerinin belirlenmesi; bunların geçmiş değerlerinin tespit edilmesi; ve en iyi örnekler incelenerek, kurumun gelişme potansiyeli ve kurumsal yetkinlikler değerlendirilerek ulaşılabilecek zorlayıcı hedeflerin ortaya konması önem taşıyor.

Bu hedeflerin ulaşılmasında sorumluluk üstlenmesi gereken çalışanların performans değerlendirilmelerindeki kriterler arasına bu başarı kriterlerinin de konulması ve uygun ağırlık verilerek teşvik edici ödüllendirme mekanizmaları kurulması uygulama etkinliğini artırıyor.


Elbette, hedeflerin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zaman sınırlı olması, dönem içerisinde yönetim raporlama sistemi çerçevesinde yakından takip edilmesi ve en üst düzeye kadar olumlu ve/veya olumsuz gelişmeler hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Bu yaklaşım, yenilikçi bir kavramın uygulanmasındaki öğrenme hızını artırdığı gibi konunun sürekli gündemde kalması ve gerekli kaynakların tahsis edilmesini de sağlıyor.


Yeniliğin gerektirdiği değişimlerin tüm paydaşları nasıl etkileyeceği konusunun da baştan ele alınması, olası etkilerin tespiti ve paydaşların beklentilerinin bu yönde uyumlu hale getirilebilmesi için etkin iletişim planlarının ortaya konması ve uygulanması öenm taşıyor. Paydaşlardan olumsuz olarak etkilenecek olanlar için bu olumsuz etkileri en aza indirecek yaklaşımların geliştirilmesi onların da desteğinin kazanılmasına yardımcı oluyor.


Yeniliğin uygulanmasının önündeki engellerin kaldırılması için gerektiğinde kamu otoriteleri nezdinde lobi faaliyetlerinin yapılması ve yeniliğin bütünsel sistem kazanımlarını ortaya koyacak bilimsel çalışmaların yapılması da fayda sağlıyor.


Yeniliğin uygulanmasının getireceği risk ve fırsatların baştan tespit edilmesi ve riskleri azaltıcı tedbirlerin alınması, öncelikli başarıların yaygın bir şekilde paylaşımını sağlayacak iletişim stratejileri ve öncü uygulamaların ödüllendirilmesi değişimin hızlanmasını teşvik ediyor.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page